Kallelse till Byalagets årsmöte 2016

Välkommen till Byalagets årsmöte, söndagen den 21 febuari 2016 i Svarbäcksskolans matsal.

Dagordning finns i Nytt i Ramsdalen, som delats ut i brevlådorna i  hela Ramsdalen. Du kan också ladda ner senaste numret här. Obs att tryckfelsnisse råkat skriva 2015 i kallelsen, när det ju rimligtvis borde vara 2016. Men det är ni med på va? :-)

Etiketter: årsmöte kallelse

Kommentera gärna: