Husen i Ramsdalen

Widmark & Platzer byggde WP-villan

De flesta husen i Ramsdalen byggdes av Widmark & Platzer, därav namnet WP-villan, mellan 1967 och 1969. Husen ritades av arkitekt Tomas Warne och förmedlades av Ekkronan till ett pris av omkring 160 000 kr.

 

Sektioner för enkel transport
Bygget av husen skedde i Bräcke, av Norrlandshus, och därifrån transporterades husen i sektioner med tåg och bil för att till sist monteras upp i Ramsdalen. I sektionerna ingick färdigmålade fönster, dörrar och VVS-installationer, utrustning i kök och badrum, och skåp och garderober. När modulerna kom till byggplatsen måste grundläggningen vara klar. Efter det tog själva sammanfogningen ungefär 65 timmar.


Ett sakligt typhus
WP-villan premierades i kategorin Typhus 1967. Bland det som motivtexten lyfte fram fanns det  avancerade produktionssystemet, planlösningen och den yttre utformningen. Man framhöll det tydliga sambandet mellan produktionssätt och utformning - det vill säga att de olika sektionerna av husen så tydligt kunde ses i exteriören - och man uppskattade att sektionerna kunde kombineras ihop på flera olika sätt. Flera tidningar och tidskrifter uppmärksammade villan och den beskrevs som "ett sakligt typhus, med enkla linjer av idag".

 

En modern bostad - då
På 1960-talet var formen av WP-villan modern, och den källarlösa enplansvillan var den vanligaste hustypen när man byggde småhus i grupp. Entrén var lite indragen i huskroppen och det fanns en separat groventré. Grunden var indragen under huset, vilket gjorde att villan tycktes sväva över marken. Fasaden var klädd med liggande panel och skarvarna mellan sektionerna täcktes av stående bräder som kontrasterade mot den liggande panelen. Fönstren i kök och vardagsrum var samlade i ett fönsterband. Husen i Ramsdalen var från början målade i en svart färg, med de stående brädorna målade i vitt. 

 

Många tillbyggnader
Många hus har på de senaste 40 åren ändrat utseende från orginalet, och en tur i området visar en stor variation. Några fastigheter har byggt till hela övervåningar med full takhöjd, medan andra nöjt sig med att bygga till en vindsvåning. Även entréerna skiljer sig mycket åt, med olika sorters verandor och altanlösningar.

Vinter i Ramsdalen, fotograf Jimmy Ekman