Ramsdalens byalag har som uppgift att främja gemenskapen i Ramsdalen samt att verka för en trygg och hållbar miljö i området.

 

Vi håller årsmöte i mars varje år, och ger ut två nummer av Byalagsaktuellt, där vi berättar om vår verksamhet, om året.