Byalagets verksamhet

Grannsamverkan mot brott
I ett område med grannsamverkan samarbetar de boende med varandra. Avsikten med grannsamverkan är att minska brottsligheten i området och öka tryggheten.

Läs mer om grannsamverkan här.

 

 

Närmiljön
Byalaget arbetar för att bevara och förbättra vår närmiljö. Vi tar upp och bevakar frågor som rör exempelvis Ramsjön och våra vägar i området.

Läs mer om vår närmiljö här.

 

 

Samarbeten
Tillsammans är vi 216 fastigheter, och vi har många gemensamma intressen. Byalaget jobbar för att knyta kontakter och avtal som vi alla kan ha nytta av, till exempel när det gäller hantverkare eller leverantörer av produkter till hem, hus och trädgård. Alla vinner på att tipsa varandra om det vi är nöjda, och avråda ifrån det vi inte är nöjda med.

Läs mer om våra samarbeten här. 

 

 

Tipsa / önska
Vill du tipsa om bra hantverkare eller lämna önskemål om samarbeten för framtiden?

 

Hör gärna av dig till någon i byalagets styrelse. Kanske är det fler som är intresserade av samma frågor :-)