Prästkragen

I Ramsdalen finns ett mindre område med radhus, vilka tillsammans utgör samfälligheten Prästkragen (Ramsdalsvägen 45 – 65, och Kvistvägen 2 -22).

 

Så här skriver styrelsen för Prästkragen:

 

Eftersom vi i dessa fastigheter äger gemensam egendom - våra garagelängor och -planer – måste vi ha en egen sammanslutning: Prästkragens gårdssamfällighet. Genom samfälligheten är vi anslutna till Ramsdalens Byalag. Det betyder att man inte behöver betala årsavgiften till Byalaget. Det sker "kollektivt " via Prästkragens kassör.

 

Vi deltar i gemensamma vårstädningar, får Byalagsaktuellt och tillgång till erbjudanden av olika slag, precis som alla andra i Byalaget, men vi har också en egen styrelse, för behandling av ärenden som är lite speciella för oss, som underhåll av garage osv. Årsmötet hålls i mars varje år.

 

Som nyinflyttad ska du bli kontaktad av en granne/styrelseperson för mer information.

 

/ Prästkragens styrelse

Vill du komma i kontakt med Prästkragens styrelse? Hör av dig till Lasse Sandberg.