Byalagets svar på Nobinas remiss

Ramsdalens byalag har på Årsmötets önskemål lämnat ett remissvar till Nobina. Några av punkterna i svaret är:
  • Vi motsätter oss bestämt de förändringar av linjerna 809 och 809C som föreslås. Förändringen skulle medföra ett byte och minst tio minuters ökad restid för 809:ans resenärer.
  • Vi motsätter oss bestämt att linje 807 permanent avkortas till Brandbergens centrum. Förändringen skulle medföra att resenärer från 807:ans upptagningsområde (se nedan) finge ta sig till Brandbergens centrum med linje 824 eller 834 för att där byta till linje 807.
  • Vi motsätter oss bestämt att linje 825 läggs ner. Förändringen skulle medföra att förbindelsen mellan Vendelsö och Handens närsjukhusförsvinner.
Läs hela remissvaret här.
 

Kommentera gärna: