Tillfälliga boenden intill Ramsdalen

Vi i Ramsdalens Byalag fick för ett par dagar sedan information om att det finns planer på att bygga tillfälliga bostäder för asylsökande, i vårt närområde. Planen innebär att ett antal grönområden i bland annat Vendelsömalm upplåts med tillfälliga bygglov, och på platserna ska baracker med två våningar uppföras.

32 lägenheter vid hållplats Ramsdalen
Närmast Ramsdalen, bakom busshållsplats Ramsdalsvägen, kommer enligt förslaget 32 mindre lägenheter (ensamhushåll i baracker) att placeras. Vid korsningen Lisebergsvägen/Tyrestavägen kommer 28 lägenheter att uppföras, och vid Vendelsömalmsvägen/Vendelsövägen placeras 20 lägenheter. Därtill planeras ytterligare tillfälliga bostäder i Brandbergen. 

De platser som föreslås är i detaljplanen planlagda som park och inte godkända för permanenta bygglov. De baracker som planeras får stå i upp till femton år och kommer att kräva markarbete och kraftigt förändra områdets karaktär. Därtill är det i Ramsdalen en korsning som redan idag är mycket trafikerad och som nu alltså kommer att kräva ytterligare en utfart och parkeringsyta enligt planen. 

Beslut 5 december
Den här informationen finns att ta del av på vår egen samt kommunens hemsida, men någon närmare information planeras inte från kommunens sida. Beslutet, som ser ut att gå igenom, kommer att fattas på kommunfullmäktige den 5 december och byggnation kommer att vara aktuell under 2017. 

Hur påverkas Ramsdalen?
Tillfälliga bostäder av barackmodell är aldrig ett lyft för ett bostadsområde rent estetiskt, och mäklare menar att bostäder i närområdet ofta minskar drastiskt i värde när tillfälliga bostäder uppförs (-20% är inte ovanligt). I kombination med de påfrestningar för trafik och miljö som väntas med 32 nya bostäder är det vår uppfattning att vi i styrelsen inte kan stå bakom kommunens förslag. Vi tar tacksamt emot övriga boendes synpunkter och tankar kring detta och för dem vidare till kommunen.

Här kan du läsa hela förslaget på Haninge kommuns hemsida.

Här kan du kontakta Byalagets styrelse.

 

Karta över planerade tillfälliga boenden i Vendelsömalm
Karta över planerade tillfälliga boenden i Vendelsömalm

Kommentera gärna: